Ta kontroll över dina pengar
– sätt en professionell standard på förvaltningen!

Bakgrund

Forskning visar att investerare (professionella såväl som icke-professionella) inte får hela den avkastning som den finansiella marknaden ger.

Höga förvaltningskostnader äter upp en stor del av avkastningen.
Skadliga affärsmodeller hos rådgivare, känslomässiga beslut tagna i all hast får stor inverkan på investeringarna och försämrar avkastningen!

För att fånga hela avkastningen på den finansiella marknaden krävs en professionell standard på förvaltningen.

Om oss

FMG+ har i samråd med Sveriges ledande expertis utvecklat och förfinat ett placeringssystem som skapar förutsättning för högsta möjliga avkastning utan onödiga risker.

Placeringssystemet bygger på principer och metoder som har stöd i prisbelönt finansiell forskning. FMG+ använder en regelbaserad stringent investeringsprocess som tar bort irrationella investeringsbeslut. Kunder får hos FMG+ full kontroll över de avgörande aspekterna i förvaltningen såsom den totala kostnaden, portföljrisken och likviditeten. Det ligger i såväl vårt – som kundens intresse, att kunden lär sig om de bärande principerna i effektiv kapitalförvaltning. Med en bra grundkunskap och förståelse för hur de finansiella marknaderna fungerar så kommer våra kunder fatta bättre investeringsbeslut. Därför ser vi det som en del i vårt samarbete att utbilda våra kunder.

Till skillnad mot våra konkurrenter vill vi att våra kunder förstår exakt hur effektiv kapitalförvaltning går till.

Affärsmodell

Vår affärsmodell Fee-only, innebär att hela vårt arvode betalas direkt av kund. Affärsmodellen är kundens garanti för kvalité i alla aspekter av rådgivningen.
Affärsmodellen är en garanti för opartisk rådgivning och transparens och undanröjer de intressekonflikter som finns hos andra rådgivare.

Våra kunder

FMG+ har två affärsområden

  • Näringsliv

  • Sport och entertainment

Gemensamt för våra kunder är att de har mycket pengar.
De har valt FMG+ för att vi är opartiska och garanterar en professionell standard på förvaltningen.

Genom vårt globala nätverk hjälper vi kunder att hantera frågor som rör just dem och deras verksamhet, oavsett var i världen de verkar.

Kontakt

Robert Claesson

Robert Claesson

Marknadschef

Sandra De Brun Kenk

Sandra De Brun Kenk

Affärskoordinator

Jonas Kjellberg

Jonas Kjellberg

Rådgivare - Näringsliv

Martin Aastrup

Martin Aastrup

VD, Rådgivare - Sport & Entertainment